Galastar s.r.o.                
s námi se domluvíte         

Nákladní doprava

specializace na sypké materiály


 

Zemní práce



Stavební práce a demolice



Doprava a prodej kameniva